Beograđanin je sa suprugom imao dvoje djece, a i sa ljubavnicom je dobio jedno. Niko iz porodice nije znao ni za ljubavnicu, ni za to dijete, ni roditelji, ni njegov brat, a ni njegova zakonita žena. Taj Beograđanin je iznenada preminuo od infarkta, a nakon sahrane, porodica je doživjela šok. Ljubavnica je nazvala njegovu kuću, te kada je čula šta se desilo, objelodanila je tajnu da ona sa tim muškarcem ima dijete koje je on zakonski priznao. Legalna supruga je nakon dva mjeseca podnijela zahtjev Fondu PIO  za porodičnu penziju na osnovu dvoje maloljetne djece. Rešenje još nije dobila, ali je u međuvremenu čula da ljubavnica već prima tu penziju za svoje dijete.

Iz PIO fonda su izjavili da supruga koja je bila u braku i nije za života svog partnera znala da on ima i vanbračnu ženu ne može da joj ospori pravo na penziju, ukoliko ona ispunjava uslove predviđene zakonom: ” Pravo na porodičnu penziju pored supruge ima i vanbračna partnerka ukoliko je zajednica trajala najmanje tri godine ili ako sa pokojnim ima zajedničko dijete. Postojanje vanbračne zajednice se utvrđuje u vanparničnom postupku koji se pokreće na zahtjev vanbračnog partnera i uz zahtjev za penziju se podnosi pravosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno postojanje ove zajednice” – kažu u Fondu. Osim toga, ovo pravo mogu da ostvare članovi porodice umrlog koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja, ispunio je uslove ili je već korisnik penzije.

Postavlja se pitanje ko sve može da naslijedi penziju, a po zakonu, članovima porodice se smatraju supružnik i vanbračni partner u skladu sa propisima kojima se uređuju porodični odnosi, odnosno djeca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je izdržavao, unučad, braća i sestre i druga djeca bez roditelja, odnosno ona koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je on izdržavao), kao i roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je također izdržavao.

Ostatak teksta pročitajte OVDJE

 

Preporučeno