Stanislava Pešić, naša priznata glumica, rođena je u Beogradu u vrijeme rata, 7. juna 1941. godine, a tek iz trećeg puta uspjela je da položi prijemni na Akademiji. Odmah, nakon završetka Akademije angažovana je u Narodnom pozorištu u Beogradu, a an filmu je debitovala 1961. godine i to za ulogu Saše u filmu ”Pjesma” Radoša Novakovića, a  nagrađena je i na festivalu u Puli. Nakon toga su za nju uslijedile mnoge glavne i sporedne uloge, a radila je i kao TV voditeljica u emisijama za djecu. Tako je u svojoj karijeri  bi­la i Ana u “Šva­bi­ci”, Ma­ša u “Ga­le­bu”, An­đe­li­ja u “Mak­si­mu Cr­no­je­vi­ću”. Po­pu­lar­nost na pro­sto­ru Ju­go­sla­vi­je do­nio joj je lik Ol­ge u se­ri­ji “Po­zo­ri­šte u ku­ći”.

Kako je nekada u razgovoru sa novinarima bila otkrila, kako se ogledala njena popularnost: ” Že­ne u Za­gre­bu su se obla­či­le kao ja, u Lju­blja­ni su se kao ja če­šlja­le, u Sko­plju smeija­le kao ja. Pu­bli­ka nas je sve pod­jed­na­ko vo­lje­la: ka­mi­on­dži­je su lije­pi­le mo­je sli­ke, a voj­ni­ci La­ši­ne (Lji­lja­ne La­šić).” Ipak, nažalost, 1991. godina ova naša poznata glumica je bila oboljela od raka, a svoju posljednju ulogu u drami ”Dugo putovanje u noć” je odigrala veoma hrabro i uspješno kada je već bila teško bolesna

Stanislava Pešić je iza sebe ostavila i dva svoja sina, Peru i Ivan, a njen sin Ivan je javnosti bio poznat i po svome braku sa glumicom Vanjom Ejdus, koji je trajao pet godina, i u kojem je dobio i kćerku. Čuvena glumica Stanislava pešić je otišla sa ovoga svijeta tiho, prije 25 godina, a svoju najtežu bitku je na kraju izgubila 27. novembra 1997. godine u Beogradu

 

Preporučujemo