Otkako je krenula pandemija korona virusa prije više od dvije godine, mnoge stvari su se u našim životima promijenile, i to nagore, a od posljedica pandemije i od uvođenja mnogim jera i zabrana kretanja, došlo je i do velike ekonomske krize, te je mnogo ljudi ostalo bez posla i bez primanja. U našem okruženju Srbija je država koja se najviše trudi da pomogne svojim građanima u ovim teškim vremenima, te su do sada većini isplatili nekoliko paketa pomoći, a i dalje nastavljaju u tom trendu. Sada je ministarstvo poljoprivrede objavilo pravilnik, a koji se tiče poticaja za ulaganje poljoprivrednika u novu opremu i mašine, a koje su vezane za poslove poljoprivrede i stočarstva

Pravo na ovaj potsticaj imaju fizička lica koja su vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, zatim privredna društva, ali i zemljoradničke zadruge, zatim škole, crkve i vjerske zajednice, te organizacije koje se bave naučnoistraživačkim radom u oblasti poljoprivrede. Ovaj poticaj se može iskoristiti za nabavku mašina i opreme, ali i u neke druge svrhe, a najveći iznos koji se može dobiti je 800 hiljada dinara. Poticaji se daju samo za one investicije koje su u proteklom periodu u potpunosti realizovane u godini u kojoj je podnešen zahtijev za njih.

Kada je pčelarstvo u pitanju, poticaj treba da bude oko 50 hiljada dinara ili veći, ali je važno napomenuti da se za ovaj novac mogu prijaviti samo oni koji već ne koriste donacije, poticaje ili subvencije koje su dobijene po nekom drugom osnovu a podnosilac mora imati izmirena sva potraživanja prema ministarstvu poljoprivrede, a na osnovu nekih ranije dobijenih poticaja ili nekih drugih vidova pomoći.

 

 

Preporučeno