Zbog veoma teške ekonomske situacije na Balkanu koja traje još od raspada Jugoslavije i ratova koji su se tada dijelili, mnogi ljudi sa ovih prostora su odlučili da spakuju svoje kofere i da bolji život za sebe pokušaju da nađu u nekim drugim zemljama. Tako je Njemačka postala najčešća destinacija za ljude iz naše regije, a u nju se tradicionalno išlo u pečalbu i u prošlim vremenima. I mada postoji zakon koji ljudima, radnicima sa Zapadnog Balkana olakšava odlazak u Njemačku, i dalje postoje neke prepreke, posebno otkako je velika ekonomska kriza i u Njemačkoj koja je uzrokovana pandemijom korone, ali i ratom u Ukrajini u posljednjih nekoliko mjeseci, posebno jer se toj ratnoj krizi ne nazire skorašnji kraj

I mada je došlo do nestanka mnogih radnih mjesta u Njemačkoj, posebno kada je automobilska industrija u pitanju, ipak i dalje postoji određena potreba u Njemačkoj za radnom snagom, posebno kada se radi o nekim fizički zahtjevnijim poslovima koje Nijemci baš i ne žele da rade. Primijećeno je da sve više mladih i obrazovanih Nijemaca napušta svoju zemlju, te odlaze dosta u neke skandinavske zemlje u kojima je standard znatno bolji, i gdje su bolje plate, a to stvara dodatni problem za Njemačku

Ali, ova ekonomska kriza je uzrokovala sve manju potražnju radnika u cijeloj Europi, pa tako i u Njemačkoj, te je u Njemačkoj primijetan i pad standrada, posebno kod njemačkih penzionera, koji se sve češće odlučuju da ponovo počnu raditi, pored penzije, da bi popravili svoj budžet. Isto tako je iz njemačke ambasade došla obavijest da se ukida izdavanje viza za nove radnike sa Balkana, ali nije poznato da li  je to  samo neka privremena mjera ili trajna odluka

 

 

Preporučujemo