Kada je u pitanju hrana na Balkanu, ali i ostalo, to je najljepše mjesto za život. Ponekad nismo svjesni koliko nam je kultura sa ishranom jako bogata i raznovrsna, a prije svega obilna. Kada gledamo filmove, možemo vidjeti da su njihove porcije male i da nikako ne služe hljeb uz to, što je kod nas nezamislivo.

Naši ljudi kada idu na neko putovanje, ostanu preneraženi sa porcijama i visokim cijenama, s obzirom na porciju. Tako ćemo danas govoriti o najvećoj skandinavskoj zemlji, a to je naravno Švedska, a na društvenim mrežama je u posljednje vrijeme postalo popularno i hešteg Sweden gejt koji pokazuje kulturu i gostoprimstvu ove države. Na REditu je urađena anketa, gdje je Švedska po gostoprimstvu u top 5 zemalja od pozadi po gostoprimstvu u cijeloj Europi. “SJećam se da ih uopšte nije bilo briga što me ne hrane. Samo sam nastavila da igram i provela se lijepo dok je druga proodica mirno večerala. Ostatak OVDJE.

Preporučujemo