Onamastika je nauka o porijeklu i značenju ljudskih imena i predstavlja granu lingvistike koja se bavi jezikom i značenjem riječi u širem smislu. Iako je to srpski problem, gde se imena s vremena na vreme menjaju, a roditelji zajednički daju deci imena u određeno vreme, postoje i stara imena koja ostaju zauvek.

Pored naših srpskih imena, među imenima koja nisu nestala i davala se devojčicama su i neka arapska imena za koja roditelji često misle da su stari Srbi, a jedno od njih je i Sara. Dakle, prema različitim izvorima, ime je hebrejskog porijekla i vezuje se za biblijske likove, a to su Abrahamova žena i polusestra, ali je rodila muža i polusestru kada je imala devedeset godina.

 

Majčin brat, sin Isaka, opisan je u Knjizi Postanka. S druge strane, ovo popularno žensko ime je opisano i u muslimanskoj svetoj knjizi, Kur’anu (Kuran), a Sarah, i plemenita i vladarka, smatra se velikom “majkom” svih Jevreja.

Preporučujemo