Kada se dvoje ljudi zaljubi, i kada krenu u vezu, veoma često se sve to zna završiti i brakom, a nakon toga je prirodni korak da se prave nasljednici. Čim se sazna da je žena u drugom stanju, kreće i razmišljanje kakvo će se ime dati nasljedniku ili nasljednici. Tako svi roditelji u tim situacijama znaju da imaju čitave spiskove muških i ženskih imena. Četo baš i nije lako naći dogovor između roditelja, kada je ime nasljednika u pitanju, pa se nekada postižu kompromisni dogovori da tata daje ime ako se rodi kćerka i da mama daje ime ako se rodi sin, ili obrnuto. Posljednje vrijeme je veoma često da se djeci daju stara i tradicionalna imena, pa veoma često beba dobije ime po nekom pretku ili po nekom vjerskom liku, svecu ili tako nešto. Ipak, postoje i neka imena čije značenje baš i ne obećava mnogo, pa je za svakoga roditelja dobro da malo istraže značenja određnih imena prrije ih daju nasljednicima.

Do skora su se djeci davala veoma moderna i što kraća imena, a u posljednje vrijeme se situacija po tom pitanju promijenila, pa tako se nasljednicima daju stara i neobična imena. Imena dosta često, posebno moderna, nemaju nikakva značenja, ali neka stara imena imaju neku svoju istoriju, pa je tako i sa ovim imenom o kojem pišemo u ovom tekstu.

Ovo je ime veoma popularno u Srbiji, a radi se o imenu Nenad koje je čisto, izvorno srpkso ime, koje je veoma često u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini, kao i u Crnoj Gori. Smatra se da ovo ime vodi porijeklo od glagola nadati se ili očekivati, a opžbično se davalo u starim vremenima djeci koja nisu bila planirana i koja su na svijet došla nenadano. Neki stručnjaci smatraju da je ovo ime nastalo od negacije gllagola željeti, odnosno da dijete sa tim imenom je neželjeno.

 

 

 

 

 

Preporučeno