Priroda je sama po sebi nepredvidiva, što smo se do sada i mogli uvjeriti, tako je slučaj i sa našom današnjom temom. Naime, desilo se nešto nevjerovatno na proplancima planine Zlatar, gdje su mještani ostali zabezeknuti kada su ispred sebe vidjeli jasnu sliku violine sa gudalom i zatezačem struna.

Iako su godinama sjekli drva, takvo nešto nisu nikada vidjeli, a za domaće medije, Blažo je rekao sljedeće: “Iznanađeni smo bili, okretali smo se, zagledali, krstili… drva sam spremao za ogrev i sjekli smo tu bukvu koja je bila velika, a po sredini smo vidjeli tu sliku. TO izgleda kao da ju je slikar precizno nacrtao olovkom, stvarno nevjerovatno”- rekao je on. Rekao je kako će ovo sadržati kao uspomenu. Prema nekim narodnim vjerovanjima, ukazivanje raznih oblika na drvetu može biti neki znak, a do sada se dešavalo da se nekome ukaže krst, dok ej ovo prvi put da se nekome ukazao muzički instrument.

Preporučujemo