Poznato je da je Njemačka uvijek bila najdraža opcija za ljude sa Balkana da tu nađu posao i pokušaju da za sebe naprave bolji život, a to je krenulo još u vrijeme Jugoslavije, posebno sedamdesetih godina prošloga vijeka. Njemački poslodavci su uvijek cijenili ljude sa Balkana zbog njihovoga rada, prije svega zbog marljivosti i znanja u obavljanju određenih poslova koje Nijemci baš i ne vole da rade. to su prije svega zanatski poslovi, građevinski poslovi. Iz toga razloga je sada na Balkanu veoma teško naći prave majstore, vodoinstalatere, električare, molere, jer je većina njih sada u Njemačkoj, gdje su mnogo bolje plaćeni neko na Balkanu

Njemačka se i dalje pokušava oporaviti od posljedica koje joj je nanijela pandemija korona virusa, a u to vrijeme je tadašnja kancelarka Njemačke Angela Merkel upozoravala da će se njemačka godinama oporavljati od ove ekonomske krize, a sada se sve više priča o novim potezima koji bi trebali da stupe na snagu već od januara 2023. godine. Saznalo se da je  Viši zemaljski sud iz Frankfurta obavezao Njemačku željeznicu da osigura svim svojim kupcima mogućnost da budu neutralno rodni, pri samom naručivanju on line karata za njihove linije od januara 2023 godine.

U ovoj odluci se konkretno kaže da se treba uzdržati od “diskriminacije tužitelja nebinarnog spola zahtijevajući da se pri korištenju ponuda tvrtke oslovljava s g. ili gospođo”. Desilo se to da su mnogi korisnici željeznice se osjetili uvrijeđeno na pripisivanju muškosti ili ženskosti, pa su sami i inicirali ovakav zakon. Povodom svega toga se oglasila iVera Egenberger, koja je naglasila sljedeće: “Činjenica da sud sada priznaje odštetu je logična i nadamo se da će DB neće čekati kraj 2023. da uredi svoju web stranicu, ali od Suda se sada to zahtijeva najkasnije do 1. januara 2023., inače postoji opasnost od visoke novčane kazne.”

Preporučujemo