Prema zakonu koji važi u Srbiji nijedan radnik koji je radio manje od 15 godina neće moći ostvariti povrat uplaćenog novca za invalidsko i penzijsko osiguranje. Na ovaj način se vrši diskriminacija onih koji su radili kraće od ovog perioda jer oni ne mogu ni da podnesu zahtijev za penziju, ali ni novac koji se u njihovo ime uplaćivao na ime penzionog i invalidskog osiguranja a koje nikada nije iskorišteno, im neće biti vraćen.

Prema riječima nadležnih, taj novac koji se akumulira u državnoj kasi je upotrebljen u druge svrhe. Programski direktor Centra za socijalnu politiku u Srbiji, Gordana Matković tvrdi da nije moguće novac koji je uplaćivan po osnovu bilo kojeg osiguranja vratiti jer tako osiguranja ne rade. Razlog zašto ljudi koji imaju radni staž koji je kraći od 15 godina ne mogu dobiti svoj novac je taj što se on isplaćuje onim ljudima koji su radili duže od 20 godina.

Kao primjer je dala slučaj da se mjesečno izvajajau mnogo manji iznosi po osnovu osiguranja, od mjesečnih penzija  i da se poslije ostvaruje pravo da se penzionerski ček prima 30 godina nakon što osoba ode u penziju. Ona tvrdi da je i u drugim zemlajma koje imaju sličnu penzionu politiku ista situacija kao u Srbiji, odnosno da se penzija ne isplaćuje osobama koje su radile manje od 15, a u nekim ni onima koji su radili manje od 20 godina.

Samo neke od tih zemalja su Slovenija, Portugal, Mađarska Slovačka i druge, dok je recimo u Americi i Francuskoj ta granica 10 godina. Potpuno ista situacija kada je u pitanju penzioni sistem je u zemljama okruženja.

 

 

Preporučeno