Moderna tegnologija je sa sobom donijela mnoga olakšanja širim narodnim masama, svi smo zaboravili kako je živjeti u svijetu koji nije povezan sa internetom i mobilnim uređajima. Mnogi od nas gube vezu sa realnošću i ne marimo za opasnostima koje proizilaze iz ovakve tehnologije.

Naime, kada punimo telefon, često se desi da ga koristimo dok je uključen u struju, bilo da slušamo muziku, dopisujemo se, gledamo video snimke i slično. Mnogi ljdui strahuju za svoju djecu i govore imd ato ne rade. Izgleda da ipak ima razloga za brigu, jer je u Kambodži nedavno poginula jedna djevojka od 17 godina, nakon što je bila u dodiru sa kablom od punjača dok joj se punio telefon. Ona je nakon tuširanja legla da spava na kablo punjača. Mobitel se punio normalno, ali se ona se više nikada nije probudila i time je ustanovljena smrt. U svakom slučaju, ova tragedija je jedna od rijetkih i pored nje se desila još jedna tragedija, gdje je momak od 18 godina poginuo kada je dotrčao do punjača da napuni mobitel i udarila ga je struja.

Preporučujemo