Djed Radosav Marković iz sela Ražani, ima već dosta godina, ali se ipak ne predaje i veoma je radno aktivan, a osim toga,  mnogi ga u njegovom kraju smatraju unatoč godinama za jednog od inovativnijih farmera u Srbiji. Tako dok se njegove komšije većinom bave poljoprivredom  i stočarstvom, uzgojem krava, ovaca ili pilića i svinja, djed Radosav je odlučio da uzgaja kalifornijske gliste, i to onu vrstu koja daje najbolji humus. Kkao je otkrio novinarima, Radosav je cijeli svoj život vrijedno radio, tako da mu ni u ovim godinama ne smeta da po cijele dane provodi u svome ”glistenjaku”. Na ideju o uzgoju glista je došao nakon što je odgledao jednu emisiju na televiziji sa tom tematikom, i kada je saznao da te gliste daju najkvalitetniji humus

Njemu je to bilo fascinantno, te je svoju ideju podijelio sa svojim poznanicima i prijateljima, i većina njih ga je gledala u čudu. Ipak, Radosav i jedan njegov komšija su zajedno krenuli u taj posao, a ostali seljani su sa zanimanjem pratili kako se sve to kod njih razvija. Njih dvojica su kupili veću količinu ovih glista u Brčkom. te su počeli da proizvode humus za domaćinstva, a to se pokazalo kao odličan poslovni potez

Kao i svaki posao, i ovaj je imao neke poteškoće na samome početku, ali s vremenom se sve počelo razvijati na bolje, pa su i njih dvojica polako širili svoje kapacitete. Sada imaju oko 100 legala kalifornijskih glista  sa kojima mogu da proizvedu oko 350 litara humusa koji je veoma kvalitetan i što je još važnije organski je.

 

Preporučeno