Svi mi , bar potajno, želimo da saznamo kakva smo osoba i kakav nam je karakter i kaok nas drugi ljudi vide i doživljavaju. Postoje mnogi načini koji će vam otkriti neke glavne karakteristike vas kao osobe a jeda od njih je i ilustracija koju vam danas donosimo.

Pogledajte ovu sliku i recite šta ste prvo primjetili, muškarca ili ženu i to će vam otkriti na primjer da li ste rošeni vođa, ili ste osoba koja voli da pomogne drugima, da li ste odani partner i prijatelj i da li ste osoba koja je vrijedna povjerenja. Kada pogledate ilustraciju zapamtite da li ste prvo vidjeli muškarca ili ženu a to što ste prvo zamijetili puno će vam reći i o vašem karakteru, na primjer da li ste nagli i impulzivni i optimistični, što važi za one koji su prvo vidjeli žensko lice ili ste iskrena i pouzdana osoba ako ste prvo ugledali muško lice.

Psiholozi tvrde da ako ste prvo na ovoj slici ugledali ženu, onda ste osoba koja privlači ljude i oni vole da budu u vašoj blizini jer ih činite sretnim. Veoma ste znatiželjni,a li znate i da reagujete bez mnogo razmišljanja što baš i nije pametno u svakoj situaciji.
Ako ste prvo na crtežu ugledali muškarca onda je to siguran znak da ste jedna mirna i osjetljiva osoba koja je veoma pouzdana i pravi prijatelj, ali i rođeni vođa. Prije svake odluke jako dobro promislite i težite da sve što radite bude savršeno. Ako ste prvo ugledali muško lice, to može značiti i da vas očekuje promjena i u ljubavnom životu.

Preporučeno