Od januara 2024. godine korisnici penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju značajno povećanje prihoda od 14,8 odsto. Revidirani iznosi penzija i novčanih naknada biće isplaćeni korisnicima u februaru 2024. godine.
Prosječna penzija za januar 2024. godine iznosi približno 45.775 dinara, a ostvarena je primjenom švajcarske formule i dodavanjem povećanja od 14,8 odsto, što odgovara promjeni prosječne zarade bez poreza i doprinosa.
Vlada je na sjednici 7. decembra usvojila Uredbu o kriterijumima, visini, obimu i načinu isplate novčanog dodatka uz penzije.
Ovom uredbom je precizirano da će lica koja primaju starosnu, prijevremenu, invalidsku i porodičnu penziju imati pravo na dodatak, pod uslovom da ukupan iznos ne prelazi 51.618,14 dinara od decembra 2023. do novembra 2024. godine. Dodatak će se i dalje isplaćivati ​​mjesečno, zajedno sa redovnim isplatama penzija.
Napominjemo da nije potrebno da se korisnici podnose zahtjev za isplatu uvećanih penzija, nego će kao i uvijek obračunati se i isplatiti od strane Fonda u redovnom postupku. Za više korisnog sadržaja nastavite da nas pratite.