Nakon smrti u novembru 2021. godine, Marinko Rokvić, cijenjeni pjevač, ostavio je za sobom ožalošćenu suprugu, dva sina po imenu Nikola i Marka iz braka sa Slavicom, kao i dodatnog nasljednika Darija iz vanbračne veze.

Marinko Rokvić, poznat po svojoj nepokolebljivoj posvećenosti kao suprug i otac, brinuo se o svojoj porodici do poslednjih dana. Kada je saznao za uznapredovalu fazu svoje bolesti, njegova želja da zbrine svoju djecu proširila se izvan materijalnih mogućnosti; čeznuo je da žive skladno i mirno. Začudo, Marinko Rokvić nije ostavio ni pismenu oporuku.

U potrazi za pravičnošću, donio je odluku da imovinu ravnopravno podijeli između svojih sinova i svog doživotnog partnera, smatrajući to najpravednijim načinom postupanja.

S najvećom velikodušnošću, darovao im je sve što je posjedovao, osiguravajući pravednu raspodjelu svog bogatstva i postignuća stečenih tokom uspješne i ispunjene karijere.

Nijedno dijete nije uskraćeno, jer je svako dobilo obilje ljubavi, brige, kao i svoj pošteni dio imovine i finansijskih sredstava. Oporuka Marinka Rokvića ocijenjena je nepotrebnom u kontekstu ove porodice.

Njegova supruga igra značajnu ulogu u njegovanju pozitivne veze između braće, dosljedno se zalažući za njihovo prisustvo i bliskost. Štaviše, ona toplo grli Darija kao sopstvenog sina.

Oglasi - Advertisement